Για να εμφανίσετε τις πιο κάτω γραφικές παραστάσεις πρέπει να κάνετε "κλικ" σ'αυτήν που θέλετε να δείτε και στην συνέχεια να αποδεχτείτε την εκτέλεση μιας εφαρμογής, χωρίς να φοβηθείτε ότι κινδυνεύει ο υπολογιστής σας.

Γραφικές Παραστάσεις συναρτήσεων σε παραμετρική μορφή

Καρδιοειδές

Κοχλίας Pascal

Η σπείρα του Αρχιμήδη

Η Υπερβολική Σπείρα

Η Τρίφυλλος καμπύλη

Η καμπύλη ρ=a+bσυν(ct)

Η καμπύλη του ... Κρόνου

Γραφικές Παραστάσεις συναρτήσεων σε καρτεσιανές συντεταγμένες

Οι καμπύλες y=k*x^2v , v=1,2,...