Κοχλίας

Μετακινήστε τους δρομείς, για να αλλάξετε τις τιμές των a, b, d

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Το σχήμα λέγεται ΚΟΧΛΙΑΣ ΤΟΥ PASCAL

Ν.Ι.Ζαφειρόπουλος, 31 May 2013, Created with GeoGebra