Σπειρα του Αρχιμήδη

Το αρχικό σχήμα λέγεται σπείρα του Αρχιμήδη
Μετακινώντας τους δρομείς a και c μεταβάλλεται το αρχικό σχήμα.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Η ΣΠΕΙΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ

Ν.Ι.Ζαφειρόπουλος, 31 May 2013, Created with GeoGebra