Τετραγωνικές Συναρτήσεις

Μετακινώντας τους δρομείς, μεταβάλλονται οι τιμές των a και b και φαίνεται η επίδραση τους στην μορφή των καμπυλών.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ν.Ι.Ζαφειρόπουλος, 1 June 2013, Created with GeoGebra