Υπερβολική Σπείρα

Το αρχικό σχήμα είναι η υπερβολική σπείρα. Μετακινώντας τους δρομείς, αλλάζεται τις τιμές των c , d και μεταβάλλεται την σπείρα

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑ

Ν.Ι.Ζαφειρόπουλος, 31 May 2013, Created with GeoGebra