Διαγωνίσματα στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικης Κατευθυνσης Β' Λυκείου Σχ.Ετος 2007-2008

Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικης Κατευθυνσης Β' Λυκείου Σχ.Ετος 2008-2009

Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικης Κατευθυνσης Β' Λυκείου Σχ.Ετος 2009-2010

Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικης Κατευθυνσης Β' Λυκείου Σχ.Ετος 2010-2011

Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικης Κατευθυνσης Β' Λυκείου Σχ.Ετος 2012-2013

Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικης Κατευθυνσης Β' Λυκείου Σχ.Ετος 2013-2014 ( 1o Κεφάλαιο )

Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικης Κατευθυνσης Β' Λυκείου Σχ.Ετος 2013-2014 ( 2ο Κεφάλαιο )

Διαγωνίσματα στην ΑΛΓΕΒΡΑ

Άλγεβρα Γενικής Παιδείας Β' Λυκείου Σχ. Έτος 2010-2011

Άλγεβρα Γενικής Παιδείας Β' Λυκείου Σχ. Έτος 2012-2013

Άλγεβρα Γενικής Παιδείας Β' Λυκείου Σχ. Έτος 2014-2015

Άλγεβρα Γενικής Παιδείας Β' Λυκείου Σχ. Έτος 2016-2017

Διαγωνίσματα στην ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Γεωμετρία Β' Λυκείου Σχ.Ετος 2011-2012

Γεωμετρία Β' Λυκείου Σχ.Ετος 2012-2013

Γεωμετρία Β' Λυκείου Ιούνιος - Σχ.Ετος 2014-2015