Διαγωνίσματα στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μαθηματικά Θετ. και Τεχν. Κατ. Γ' Λυκείου - Test στους Μιγαδικούς Σχ.Ετος 2008-2009

Μαθηματικά Θετ. και Τεχν. Κατ. Γ' Λυκείου-Eπαναληπτικό Διαγώνισμα σε όλη την ύλη Σχ.Ετος 2008-2009

Μαθηματικά Θετ. και Τεχν. Κατ. Γ' Λυκείου-Διαγώνισμα Α Τετραμήνου Σχ.Ετος 2009-2010

Μαθηματικά Θετ. και Τεχν. Κατ. Γ' Λυκείου-Test στους Μιγαδικούς Σχ.Ετος 2010-2011

Μαθηματικά Θετ. και Τεχν. Κατ. Γ' Λυκείου-Eπαναληπτικό Διαγώνισμα σε όλη την ύλη Σχ.Ετος 2011-2012

Διαγωνίσματα στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ Σχ.Ετος 2009-2010

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ Σχ.Ετος 2010-2011

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1o Τετράμηνο Σχ.Ετος 2010-2011

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ Σχ.Ετος 2012-2013