Διαγωνίσματα στην ΑΛΓΕΒΡΑ

Άλγεβρα Α' Λυκείου Σχ.Ετος 2008-2009

Άλγεβρα Α' Λυκείου Σχ.Ετος 2009-2010

Άλγεβρα Α' Λυκείου Σχ.Ετος 2010-2011_A1

Άλγεβρα Α' Λυκείου Σχ.Ετος 2010-2011_A2

Άλγεβρα Α' Λυκείου Σχ.Ετος 2011-2012

Άλγεβρα Α' Λυκείου Σχ.Ετος 2013-2014

Άλγεβρα Α' Λυκείου Σχ.Ετος 2013-2014

Άλγεβρα Α' Λυκείου - Τεστ στο πρόσημο τριωνύμου Σχ.Ετος 2013-2014

Άλγεβρα Α' Λυκείου Σχ.Ετος 2014-2015

Διαγωνίσματα στην ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Γεωμετρία Α' Λυκείου Σχ.Ετος 2011-2012

Γεωμετρία Α' Λυκείου Α Τετράμηνο -Σχ.Ετος 2013-2014

Γεωμετρία Α' Λυκείου Ιούνιος-Σχ.Ετος 2014-2015